Med. Specialties

De medische specialty programma's van WOSD zijn ontwikkeld om kennis en vaardigheden op te doen in een aanvullende (duik)vaardigheid.

Het hoofddoel van de opleidingen in deze groep is om kennis en vaardigheden op te doen die noodzakelijk zijn om de duiker veilig en verantwoord zich te laten specialiseren in op duikveiligheid gebaseerde onderwerpen.

Med. Specialties Er zijn geen producten in deze categorie.

Subcategorieën

  • Reddingduiker (W_RESC)

    Tijdens de WOSD reddingsduiker opleiding leer je om inzicht te krijgen in de gevaren die tijdens de duiksport kunnen ontstaan en hoe je deze het efficiëntst kunt voorkomen en oplossen. Je zult niet alleen veel medische kennis opdoen, maar ook een grote praktijkvaardigheid gaan krijgen in het observeren, voorkomen en redden van mensen die zich in en rond het water bevinden. Natuurlijk wordt ook het werken met reddingsmaterialen en het communiceren met de alarmdiensten niet vergeten.